Библиотека

О библиотеци

У библиотеци је запослен један библиотекар, Споменка Соскић са 50% радног времена. Књиге су смештене у ормарима и затвореног су приступа сем једне полице у којој је смештена лектира. Попис монографских публикација обављен је у матичној школи током школске 2015-2016.године и настављено током 2016-2017.године. На тај начин је утврђено стање најмасивнијег дела библиотечке грађе у матичној школи.

Фонд библиотеке

6741 монографских публикација

Радно време

8:30 – 14:30 часова, понедељком, четвртком и сваког другог петка.

Правилник

Ученици су у обавези да врате позајмљене књиге у року од 15 дана. Ученици 8. разреда не могу добити сведочанство у случају да не врате позајмљене књиге или се изгубљене књиге не замене другим или новчано не надокнаде.

© 2018 Основна школа ”Бора Лазић”